Este blog de orientación educativa está creado para informar y ofrecer recursos a toda la comunidad educativa (alumnos, padres, profesores, tutores, ...), de educación secundaria.

Todas las entradas están organizadas en 10 categorías principales, que puedes consultar en la cabecera o en el margen derecho: Orientación académica y profesional, Técnicas de estudio, Tutoría, Atención a la diversidad, Convivencia, Padres, Presentaciones, Vídeos y Cortos, Gestión del Departamento de Orientación, IES A Sardiñeira.

Para poder ver todas las entradas publicadas en una misma etiqueta o temática deberás ir al final del blog a "entradas antiguas".


Translate

jueves, 18 de agosto de 2016

Convocatoria de probas Celga 2016


A Consellería de Educación convoca as probas Celga para a obtención de certificados de Lingua Galega 1, 2, 3 e 4 para este ano 2016. 

REQUISITOS: 
Persoas nacionais ou estranxeiras que cumpran como mínimo 16 anos antes de que remate o 2016. 

DATAS DAS PROBAS: 
  • Celga 4: 5 de novembro de 2016. 
  • Celga 2: 6 de novembro de 2016. 
  • Celga 3: 12 de novembro de 2016. 
  • Celga 1: 13 de novembro de 2016.

(Estas datas poderán mudarse por razóns de forza maior ou para a mellor administración das probas.)

LUGARES DAS PROBAS:

SOLICITUDES E PRAZO: 
  • Un mes a contar a partir do 18 de agosto.
  • As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es).
  • Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos.

TAXAS: O importe da taxa para inscribirse nas probas Celga será de 15,61 euros.

MÁIS INFORMACIÓN:

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...